diensten
Diensten

Vertalingen en tolkopdrachten in de domeinen van de economie en het recht voor klanten uit de sectoren van de economie, de industrie en de handel, advocatenkantoren, notariskantoren, rechtbanken, accountants- en belastingadvieskantoren, banken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedkantoren, verenigingen, instellingen van de Europese Unie, internationale vakverbonden en lobbyisten van de EU.

  • Vertaling van juridische en economische teksten
  • Voor eensluidend verklaarde vertalingen van akten, certificaten en documenten voor overheidsorganen
  • Tolkopdrachten naar aanleiding van onderhandelingen over overeenkomsten, rondleidingen van fabrieken of bedrijven, rechtszittingen


Ik vertaal bijvoorbeeld

Algemene verkoopsvoorwaarden, overeenkomsten (bv. koop-, arbeids-, beëindigings-, huur-, licentie-, service-, vennootschaps-, geheimhoudings-, makelaars-, samenwerkings-, financierings-, vermogensbeheer-, provisie-, distributie-, schikkingsovereenkomsten), statuten, verslagen, juridische adviezen, notariële akten, aanklachten, conclusies, besluiten, gerechtelijke vonnissen, volmachten, rogatoire commissies, deurwaardersexploten, verzekeringspolissen, algemene en bijzondere polisvoorwaarden, gedragscodes, teksten voor de Europese ondernemingsraad, due diligence-documenten, balansen, jaarrekeningen, jaarverslagen, kwartaalverslagen, notulen, persmededelingen, marktonderzoeken, kartelregistraties, fiscale expertises, bedrijfswaarderingen, verrekenprijsdocumentatie, beleggersinformatie, folders, fiscale adviezen, privé en institutioneel vermogensbeheer, standpuntnota’s van lobbyisten van de EU, fact sheets, studies en landenverslagen, wijzigingsvoorstellen, petities. Gebieden: technologische samenwerking, sociaal beleid en loonbeleid van vakbonden, enz.

 

Ik vertaal eveneens: persoonlijke documenten, getuigschriften, diploma’s

Bijvoorbeeld: geboorteakten, attesten geen huwelijksbeletsels, huwelijksakten, akten van overlijden, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsovereenkomsten, testamenten, rijbewijzen, uittreksels uit het strafregister, getuigschriften van werkgevers, opleidingscertificaten, enz.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand